Kan een dieselmotor ook omgebouwd worden naar CNG?

Wij bouwen ook dieselmotoren om naar CNG. Dit kan zowel voor gewone personenwagens, lichte vracht auto’s als voor grote vrachtwagens. Bij een motor met benzine kan je 100% op CNG rijden (alleen het starten is op benzine). Bij een dieselmotor verbruik je minimaal 30% diesel en dus maximaal 70% CNG. Er wordt dus gewerkt met een mix. De verhouding diesel/CNG hangt af van waar en hoe u rijdt. Het meeste rendement haalt u bij een deelbelasting van de motor. In de praktijk zal je dus niet aan 70% komen, veel hangt af van de chauffeur.

Rekenvoorbeeld uit de praktijk met LPG (voor CNG volgt nog):

Enkele andere voorbeelden uit de praktijk met personenwagens en bestelwagens:

Het percentage dat verbruikt wordt aan gas hangt sterk af van de belasting van de motor. Bij een zeer lichte belasting of een zeer zware belasting zal u weinig gas verbruiken en vooral diesel. Bij een gemiddelde belasting haal je het meeste rendement.

Bij een diesel-mix tank je dus zowel gas (CNG of LPG, afhankelijk van het systeem die we monteren) als diesel.

Het onderhoud kan u blijven laten uitvoeren bij uw normale garage. Alleen voor het onderhoud van de gasinstallatie (elke 20.000 km) kom je langs bij ons.

Fiscaal voordeel: het systeem met dieselmix geniet helaas geen fiscale voordelen, er is dus geen vrijstelling van de BIV of van de verkeersbelasting.

Voor de lage emissiezone wordt een voertuig met een dieselmix aanzien als een voertuig op diesel, hier maakt dit dus ook geen verschil.

Hierbij enkele rekenvoorbeelden met vrachtwagens en traktoren:

Voorbeeldberekening met CNG + diesel

De verhouding is maximaal 70% CNG en 30% diesel.

Dit zijn echter optimale omstandigheden en worden alleen bereikt op momentopnames.

In de praktijk ligt het dieselverbruik meestal ergens tussen 30 en 50 procent.
Je haalt het meeste percentage CNG als je een constante snelheid rijdt (liefst geladen). Bij het optrekken en op stationair toerental verbruik je vooral diesel.
Omdat het verbruik te veel afhangt van de rijweg van de chauffeur (en ook van de rijstijl) is het moeilijk om een exacte voordeelberekening te maken voor een diesel.

Snelle berekening in een negatief scenario waarbij het verbruik ligt op 30% CNG. Ik ga uit van een verbruik van 10 liter diesel op 100 km.

Op CNG verbruik je 30% CNG + 70% Diesel:
3 liter diesel wordt dan 0.6*3= 1.8 kg CNG
7 liter diesel blijft diesel
1.8 kg CNG kost +/- 1.8 euro (1€/ kg), 3 liter diesel kost +/- 4 euro (bij een prijs van 1.33€/liter). 4-1.8=2.2 euro besparing.
Omgerekend bespaar je dus 2.2 euro per 100 kilometer.
Bij 600.000 km verdien je 13200 euro.

Berekening bij een positief scenario:
Bij een verbruik 50% CNG + 50% diesel bij een verbruik van 10 liter diesel.
5 liter diesel wordt dan 0.6*5=3 kg CNG
5 liter diesel blijft diesel
3 kg CNG kost +/- 3 euro (1€/ kg), 5 liter diesel kost +/- 6.65 euro (bij een prijs van 1.33€/liter). 6.65-3=3.65 euro besparing.
Omgerekend bespaar je dus 3.65 euro per 100 kilometer.
Bij 600.000 km verdien je 21900 euro.

Welke dieselmotoren kunnen omgebouwd worden naar CNG?

Bijna elke dieselmotor kan omgebouwd worden naar CNG. Enige vereiste is dat het gaat om een motor met directe injectie. Dit is bijna elke motor.

CNG keuring tank 4-jaarlijks

De keuring van de CNG-tank is verplicht elke 4 jaar. CNG-Techniek Van Meenen keurt uw tank terwijl je erop wacht.
Je rekent best op 1 à 2 uur werk. Tijdens het wachten kan je genieten van een heerlijke tas koffie en er is ook wifi in de wachtzaal.

Na de controle krijg je een attest dat je voorlegt bij jaarlijkse automobielinspectie van het voertuig.

Laagste prijs voor CNG keuring

Wij bieden u de garantie van de laagste prijs in België. Bel ons of stuur een bericht via Whatsapp – dan kent u onmiddellijk de prijs voor uw auto – Tel. +32474335656.

Online afspraak maken

Maak online een afspraak, je ziet onmiddellijk wanneer er plaats is.

Grondige CNG keuring

Wij voeren een grondige inspectie uit van de CNG-tank. Wij controleren op roestvorming of beschadiging, ook onder de bevestigingsbeugels van de cng-tanks.

Voor de keuring volgen wij de richtlijnen van het K.B. van 5 april 2013. Wetgeving keuring van de CNG tank (Hoofdstuk VI. Beproeving van de installatie, in de wetgeving spreekt men van een visuele controle).

cng keuring tank BMW

CNG-tank afgekeurd?

Wij bekijken of de tank beschadigd is. In geval van lichte schade kan je gewoon verder rijden. Echter, bij een belangrijke schade zullen wij bekijken voor de beste oplossing. Wij vervangen wij uw tank of herstellen de schade indien dat mogelijk en toegelaten is.

Als groothandel hebben wij een groot aantal CNG-tanks op voorraad, ook 2dehands.

Voorbeelden van beschadigde CNG-tanks

Wij keuren uw CNG-tank terwijl je wacht.
Dit is een nieuwe lichtgewicht tank in composiet van het type 3.
Bij het keuren van de CNG-installatie is een oppervlakkige schade vastgesteld aan de tank.
Dit is een lichte schade en vormt geen gevaar. De tank wordt hierdoor niet afgekeurd bij een inspectie.
Bij de visuele controle is een diepe kras vastgesteld.
Deze CNG-tank heeft een diepe kras en mag niet meer gebruikt worden. Het gebruik van deze tank is gevaarlijk.
Bij het keuren van de CNG-installatie is er een lichte kras vastgesteld.
Deze CNG-tanks hebben oppervlakkige krassen, dit vormt geen gevaar.
Bij de visuele controle is er beschadiging vastgesteld aan de vezels.
Bij een keuring van de CNG-installatie zal deze tank afgekeurd worden, de vezels zijn zichtbaar gekomen naar de oppervlakte door de schade. Het vullen van deze tank is gevaarlijk.
Bij de cng keuring is een diepe deuk vastgesteld in de tank.
Hier is er een grote beschadiging door een zwaar gewicht die op de tank gevallen is. De schade is niet onmiddellijk gevaarlijk maar de tank dient nader bekeken te worden om te beoordelen of deze nog gebruikt mag worden.
Bij de visuele controle is vastgesteld dat de CNG-tank afgebladerd is.
Deze CNG-tank is afgebladerd en wordt bij een controle ook afgekeurd. Deze tank mag niet meer gebruikt worden.
CNG-tank in brand
Deze CNG-tank in composiet heeft in een brand geweest en kan uiteraard niet meer gebruikt worden.

Hoe veel CNG kan ik tanken?

Aan het tankstation is CNG uitgedrukt in prijs per kilo.

Onze CNG-tanks zijn echter uitgedrukt in liter. Een tank van 90 liter kan je vullen met 90 liter water. In een tank van 90 liter waterinhoud kan je tussen 15,5 en 16,75 kg tanken (exacte hoeveelheid hangt af van pompdruk). Omgerekend krijg komt 1 liter waterinhoud dus overeen met ongeveer 0,175 kilo.

CNG-tank plaats van reservewiel?

CNG-tank op plaats van het reservewiel.

CNG-tanks bestaan alleen in cilindrische vorm. Een tank in de vorm van een reservewiel (zoals bij LPG) zijn technisch niet mogelijk.

Een tank op de plaats van het reservewiel is mogelijk bij sommige auto’s met een groot reservewiel (zoals een SUV). In de SsangYong XLV is er plaats voor 3 tanks met een totale waterinhoud van 90 liter. Deze worden gemonteerd op de plaats van het reservewiel.
Bij een Dacia Dokker of een Dacia Logan is de uitsparing van het reservewiel te klein om daar een tank te monteren. Bij deze modellen wordt er steeds gekozen voor een cilindrische CNG-tank in de koffer.

Wij zullen steeds de beste mogelijkheden bekijken als u langskomt met de auto.

Waar kan de CNG-tank gemonteerd worden?

CNG-tanks zijn altijd cilindervormig. Een ringtank in de vorm van een wiel is niet mogelijk (zoals bij LPG wel het geval is). Op de plaats van het reservewiel kunnen er vaak  meerdere tanks gemonteerd worden. Bijvoorbeeld, bij de SsangYong Tivoli XLV monteren wij 3 tanks met een waterinhoud van elk 30 liter (in totaal 90 liter dus – je kan hier ongeveer 15 kg CNG in tanken).
In andere gevallen wordt er gekozen voor één grote tank in de koffer. Meerdere grote tanks zijn ook mogelijk uiteraard. Dit is de goedkoopste oplossing. De tankmogelijkheden worden best bekeken als je komt met het voertuig zelf.

Vervalt mijn garantie op de auto na ombouw naar CNG?

In principe heeft u steeds 2 jaar wettelijke garantie op de auto. De fabrikant kan niet zomaar garantie weigeren omdat een CNG-installatie gemonteerd is, hij zal ook een oorzakelijk verband moeten aantonen tussen de schade en de gemonteerde CNG-installatie. Wat betreft de contractuele garantie (garantie die de fabrikant meer geeft dan wat wettelijk verplicht is), daar kan de fabrikant wel extra voorwoorden stellen om zijn garantie te doen gelden.

U kan bij ons een extra verzekering afsluiten om u in te dekken voor het geval de fabrikant de garantie op uw auto weigert. Contacteer ons voor de prijs en de voorwaarden.

Overschakelen benzine-CNG automatisch?

Vraag van klant:
Schakelt de auto automatisch over op cng terwijl men aan het rijden is of moet men op een knop drukken om over te schakelen van benzine naar cng?
Het overschakelen gebeurt inderdaad automatisch. Als de tank leeg is schakel je automatisch terug over naar benzine.
Als je bij ons de auto laat ombouwen naar CNG, behoud je nog de volledige benzinetank, waardoor je jouw autonomie volledig behoudt op benzine.
Bij veel voertuigen welke af-fabriek uitgerust zijn met een CNG-installatie, heb je maar een zeer beperkte autonomie op benzine (met een mini-benzinetank).

Inhoudsaanduiding CNG-tank

Vraag van klant:
Is er een mogelijkheid om een meter/aanduiding van cng tank inhoud te zien op het dashboard van de auto zodat men kan weten hoeveel cng hij nog in zijn wagen heeft? Of is het enkel installatie zonder zo’n meter op het dashboard?
Wij monteren een schakelaar met geïntegreerde inhoudsaanduiding. Als de tank vol is branden er 5 groene leds. Als de tank leeg is of op reserve staat brandt er één rode led.
Onderaan de schakelaar heb je rechts de aanduiding “benzine” en links de aanduiding “CNG”. Zo kan je zien op welke brandstof je rijdt.

Is mijn auto geschikt voor CNG?

Bijna alle voertuigen kunnen worden omgebouwd naar een cng auto.

Benzinemotoren met indirecte injectie: een CNG-installatie is zo goed als altijd mogelijk.
Zolang er voldoende plaats voor de tank maken wij er een cng auto van. Ook stroomgeneratoren, tractoren, heftrucks en vrachtwagens kunnen ook uitgerust worden met een CNG-installatie.

Benzinemotoren met directe injectie: een CNG-installatie is mogelijk in zo goed als alle 4 cilinder motoren, zolang de motor niet werkt met benzineinjectoren van het type piëzo (piëzo injectoren vind je terug in de duurdere modellen van BMW en Mercedes).
Voor 6 en 8 cilinder motoren met directe injectie hebben wij nog geen kits ontwikkeld.

Dieselmotor
Dieselmotoren kunnen worden omgebouwd maar alleen met een “mix” (tot tot 70% CNG, de rest blijft diesel). Zowat alle dieselmotoren met de euro 5 of euro 6 norm kunnen worden omgebouwd.