CNG keuring tank 4-jaarlijks

De keuring van de CNG-tank is verplicht elke 4 jaar. CNG-Techniek Van Meenen keurt uw tank terwijl je erop wacht.
Je rekent best op 1 à 2 uur werk. Tijdens het wachten kan je genieten van een heerlijke tas koffie en er is ook wifi in de wachtzaal.

Na de controle krijg je een attest dat je voorlegt bij jaarlijkse automobielinspectie van het voertuig.

Laagste prijs voor CNG keuring

Wij bieden u de garantie van de laagste prijs in België. Bel ons of stuur een bericht via Whatsapp – dan kent u onmiddellijk de prijs voor uw auto – Tel. +32474335656.

Online afspraak maken

Maak online een afspraak, je ziet onmiddellijk wanneer er plaats is.

Grondige CNG keuring

Wij voeren een grondige inspectie uit van de CNG-tank. Wij controleren op roestvorming of beschadiging, ook onder de bevestigingsbeugels van de cng-tanks.

Voor de keuring volgen wij de richtlijnen van het K.B. van 5 april 2013. Wetgeving keuring van de CNG tank (Hoofdstuk VI. Beproeving van de installatie, in de wetgeving spreekt men van een visuele controle).

cng keuring tank BMW

CNG-tank afgekeurd?

Wij bekijken of de tank beschadigd is. In geval van lichte schade kan je gewoon verder rijden. Echter, bij een belangrijke schade zullen wij bekijken voor de beste oplossing. Wij vervangen wij uw tank of herstellen de schade indien dat mogelijk en toegelaten is.

Als groothandel hebben wij een groot aantal CNG-tanks op voorraad, ook 2dehands.

Voorbeelden van beschadigde CNG-tanks

Wij keuren uw CNG-tank terwijl je wacht.
Dit is een nieuwe lichtgewicht tank in composiet van het type 3.
Bij het keuren van de CNG-installatie is een oppervlakkige schade vastgesteld aan de tank.
Dit is een lichte schade en vormt geen gevaar. De tank wordt hierdoor niet afgekeurd bij een inspectie.
Bij de visuele controle is een diepe kras vastgesteld.
Deze CNG-tank heeft een diepe kras en mag niet meer gebruikt worden. Het gebruik van deze tank is gevaarlijk.
Bij het keuren van de CNG-installatie is er een lichte kras vastgesteld.
Deze CNG-tanks hebben oppervlakkige krassen, dit vormt geen gevaar.
Bij de visuele controle is er beschadiging vastgesteld aan de vezels.
Bij een keuring van de CNG-installatie zal deze tank afgekeurd worden, de vezels zijn zichtbaar gekomen naar de oppervlakte door de schade. Het vullen van deze tank is gevaarlijk.
Bij de cng keuring is een diepe deuk vastgesteld in de tank.
Hier is er een grote beschadiging door een zwaar gewicht die op de tank gevallen is. De schade is niet onmiddellijk gevaarlijk maar de tank dient nader bekeken te worden om te beoordelen of deze nog gebruikt mag worden.
Bij de visuele controle is vastgesteld dat de CNG-tank afgebladerd is.
Deze CNG-tank is afgebladerd en wordt bij een controle ook afgekeurd. Deze tank mag niet meer gebruikt worden.
CNG-tank in brand
Deze CNG-tank in composiet heeft in een brand geweest en kan uiteraard niet meer gebruikt worden.